Bạn cần hỗ trợ?

Tiêu chuẩn IP69K cho loadcell là gì ?

Cảm biến lực loadcell trong các ứng dụng công nghiệp cần phải chịu được môi trường ngày càng khắc nghiệt. Đặc biệt, khi sử dụng trong môi trường ẩm ướt vĩnh viễn, cần phải cung cấp khả năng bảo vệ đáng tin cậy để chống lại sự xâm nhập của nước. Điều này đặc biệt đúng đối với các ứng dụng yêu cầu độ sạch đặc biệt và được làm sạch bằng chất tẩy rửa, tia hơi nước ở áp suất cao và bằng nước nóng. Trong những trường hợp này, tiêu chuẩn bảo vệ IP68 là không đủ. 

Trong hệ thống xếp hạng IEC 60529, IP69K có nghĩa là:

Các loadcell tiêu chuẩn IP69K được thử nghiệm, đánh giá bằng :

Photoelectric Sensors | Amplifier Built-in Type | Stainless-steel Housing  Sensors | Z-M Series | Feature : OPTEX FA GLOBAL

Để đáp ứng các yêu cầu cao này, cảm biến lực cần phải vượt qua thử nghiệm cụ thể kỹ lưỡng để được xếp hạng “IP69K”. Quy trình thử nghiệm được quy định rõ ràng trong tiêu chuẩn DIN 40 050.