Bạn cần hỗ trợ?

Hình thức thanh toán

1.Thanh toán tại thời điểm nhận hàng

2. Thanh toán trước

Áp dụng cho toàn quốc

Khách hàng chuyển khoản/chuyển tiền trước theo các số tài khoản sau:

3.Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại Công ty:

Khi thanh toán phải có phiếu thu của công ty và phải có dấu mộc và chữ ký của kế toán trưởng hoặc giám đốc.