Bạn cần hỗ trợ?

Cách loại bỏ nhiễu tỉnh điện khi sử dụng cân phân tích

Đối với những dòng cân phân tích có độ chính xác cao, khi sử dụng thường hay gặp phải các vấn đề về nhiễu tĩnh điện. Tĩnh điện làm các cân bị trôi số và hiễn thị không chính xác trọng lượng.

 

Tĩnh điện thường tồn tại ở những nơi có ma sát không đổi, ví dụ như các dây chuyền sản xuất hoặc các đai băng tải. Các điện tích ma sát, va chạm với nhau dẫn đến nhiễu tĩnh điện. Các vật liệu dễ bị tĩnh điện như nhựa, thủy tinh, chất cách điện như phim và giấy, hoặc ở những nơi có không khí khô...vv

nhieututinh

Khi lựa chọn mua cân phân tích 4 số lẻ hoặc cao hơn, nên lựa chọn những dòng cân có lồng kính chống nhiễu tĩnh điện (anti-electrostatic).

anti-electrostatic1

Ví dụ như cân phân tích HT-224R. Ngoài ra có thể sử dụng các máy khữ tĩnh điện như máy AD-1683 AND hoặc tăng độ ẩm (không thấp hơn 45%RH)