Bạn cần hỗ trợ?

Trên tay cân điện tử SJ-E Series Shinko Denshi

  1. Thùng carton chứa cân thường không có các mút xốp đầy đủ như trong video
  2. Không sử dụng mẫu hướng dẩn sử dụng tiếng anh và chứng chỉ (certificate) của nhà máy sản xuất
  3. Không sử dụng dạng đĩa cân như trong video. Đặc biệt khung giá đỡ cho nắp cân inox
  4. Không sử dụng đúng dạng adapter 12V chính hãng của hãng
  5. Không có đèn cảnh báo nguồn điện khi ghim nguồn adapter.
  6. Màn hình không có thanh bar-grap cảnh báo trọng lượng đang cân
  7. Không sử dụng cảm biến Tuning-Fork ( hàng giả sử dụng loadcell)
  8. Cân chính hãng sẽ có phần lẻ 20g hoặc 200g ở sau capacity của cân. Ví dụ 220g, 420g, 620g, 2200g, 4200g, 6200g. Cân giả thường là số chẳn 200g, 300g, 600g.