Cân điện tử

 • Shinko Denshi
 • CAS
 • AND
 • DIGI
 • Ohaus
 • Jadever
 • Shimadzu
 • Mettler Toloedo
 • Sartorius
 • Tanita
 • HBM
 • Rinstrum
 • Vishay
 • Mavin
 • Keli
 • PT
 • Thames Side
 • Kett
 • Huazhi
 • Amcell
 • Excell
 • Yaohua
 • VMC
 • AWS
 • My Weight
 • Zemic
 • Laumas
 • Locosc
 • UTE
 • Unknow
 • Curiosity

Hổ trợ Online


Google+
Cân phân tích 4 số lẻ

Cân phân tích 4 số lẻ

 • Xuất xứ: Nhật Bản.
 • Danh mục: Cân phân tích.
 • Bảo hành: 5 năm.
Cân phân tích 2 số lẻ

Cân phân tích 2 số lẻ

 • Xuất xứ: Nhật Bản.
 • Danh mục: Cân phân tích.
 • Bảo hành: 5 năm.
Cân đếm CUX II

Cân đếm CUX II

 • Xuất xứ: Nhật Bản.
 • Danh mục: Cân đếm.
 • Bảo hành: 5 năm.
Cân treo JC Jadever

Cân treo JC Jadever

 • Xuất xứ: Đài Loan.
 • Danh mục: Cân treo điện tử.
 • Bảo hành: 1 năm.
Cân phân tích SJ

Cân phân tích SJ

 • Xuất xứ: Nhật Bản.
 • Danh mục: Cân phân tích.
 • Bảo hành: 5 năm.
Cân bàn điện tử Ohaus T31P

Cân bàn điện tử Ohaus T31P

 • Xuất xứ: Mỹ.
 • Danh mục: Cân bàn điện tử.
 • Bảo hành: 2 năm.
Cân điện tử FZ-300i AND

Cân điện tử FZ-300i AND

 • Xuất xứ: Nhật Bản.
 • Danh mục: Cân Vàng.
 • Bảo hành: 2 năm.
Cân vàng Shinko

Cân vàng Shinko

 • Xuất xứ: Nhật Bản.
 • Danh mục: Cân Vàng.
 • Bảo hành: 5 năm.
Cân điện tử đếm Ranger Count 2000

Cân điện tử đếm Ranger Count 2000

 • Xuất xứ: Mỹ.
 • Danh mục: Cân đếm.
 • Bảo hành: 1 năm.
Cân đo độ mủ cao su

Cân đo độ mủ cao su

 • Xuất xứ: Nhật Bản.
 • Danh mục: Cân mủ cao su.
 • Bảo hành: 1 năm.
Cân tính giá in phiếu

Cân tính giá in phiếu

 • Xuất xứ: Hàn Quốc.
 • Danh mục: Cân tính tiền.
 • Bảo hành: 1 năm.
Cân sàn điện tử DI28SS

Cân sàn điện tử DI28SS

 • Xuất xứ: Nhật Bản.
 • Danh mục: Cân sàn điện tử.
 • Bảo hành: 2 năm.
Máy in cân AD 8121B AND

Máy in cân AD 8121B AND

 • Xuất xứ: Nhật Bản.
 • Danh mục: Máy in cân.
 • Bảo hành: 1 năm.
Quả cân chuẩn F1

Quả cân chuẩn F1

 • Xuất xứ: Singapore.
 • Danh mục: Quả cân F1.
 • Bảo hành: 2 năm.
Cân bỏ túi YA 102 Ohau

Cân bỏ túi YA 102 Ohau

 • Xuất xứ: Mỹ.
 • Danh mục: Cân tiểu ly.
 • Bảo hành: 1 năm.
Cân thủy sản FW500

Cân thủy sản FW500

 • Xuất xứ: Hàn Quốc.
 • Danh mục: Cân thủy sản.
 • Bảo hành: 1 năm.
Cân vàng GF AND

Cân vàng GF AND

 • Xuất xứ: Nhật Bản.
 • Danh mục: Cân Vàng.
 • Bảo hành: 2 năm.
Cân sức khỏe điện tử HD380

Cân sức khỏe điện tử HD380

 • Xuất xứ: Nhật Bản.
 • Danh mục: Cân sức khỏe.
 • Bảo hành: 1 năm.
Cân phân tích độ ẩm MX-50

Cân phân tích độ ẩm MX-50

 • Xuất xứ: Nhật Bản.
 • Danh mục: Cân sấy ẩm.
 • Bảo hành: 1 năm.
Đầu cân điện tử DI-80

Đầu cân điện tử DI-80

 • Xuất xứ: Nhật Bản.
 • Danh mục: Đầu cân điện tử.
 • Bảo hành: 1.5 năm.
Loadcell CHBS

Loadcell CHBS

 • Xuất xứ: Hàn Quốc.
 • Danh mục: Loadcell Hàn Quốc Curiotec.
 • Bảo hành: 1.5 năm.
Loadcell Thames Side T60

Loadcell Thames Side T60

 • Xuất xứ: Anh Quốc.
 • Danh mục: Loadcell Thames Side.
 • Bảo hành: 2 năm.
Loadcell HPC PT

Loadcell HPC PT

 • Xuất xứ: New Zealand.
 • Danh mục: Loadcel PT.
 • Bảo hành: 2 năm.
Cân kỹ thuật HZT

Cân kỹ thuật HZT

 • Xuất xứ: Đài Loan.
 • Danh mục: Cân kỹ thuật.
 • Bảo hành: 1.5 năm.